Цехът за химически покрития е най-новото звено на Централна Pемонтна База. Цехът е оборудван с необходимата модерна техника, която позволява да бъдат извършвани основните галванични дейности, като:  
Анодна оксидация на алуминий и оцветяване;
Химическо никелиране и хроминиране на алуминий и цветни метали;
Електрохимично никелиране на стомана;
Електрохимично  поцинковане на черни и цветни
метали.