“Централна Ремонтна База 2001” ООД гр.Перник е изцяло частно дружество, собственик на най-старото ремонтно предприятие в България. Създадена преди повече от век, ЦРБ днес е солидно и модерно предприятие, което изработва оборудване, детайли, части и възли от метал за производства, свързани с енергетиката, въгледобива, металургията, машиностроенето и други сфери на промишлеността.
Наред с новите производства като изработване на различни стоманени и метални конструкции, гумено-транспортни ленти, ролкови пътища, Дружеството развива и традиционната си дейност за поддържане и ремонт на тежкатa механизация, използвана в мините и добивната промишленост, като багери, сонди, механизирани добивни комплекси, проходчески и фронтови комбайни.
В предприятието се произвеждат и ремонтират постояннотокови двигатели и генератори, асинхронни двигатели и силови трансформатори.
В резултат на инвестициите, направени след приватизацията на дружеството през 2004 г., предприятието разполага с качествено оборудване и висококвалифициран персонал, което позволява усвояването на нови технологии и производства. Един от резултатите на ускореното развитие на Дружеството през последните години е разширяването на кръга от клиенти и постоянният процес на договаряне с нови партньори за съвместно проектиране и производство на нови изделия и услуги.