Производствената дейност на Дружеството е свързана с изработване на:
Различни по вид и размер стоманени и метални конструкции за строителството, машиностроенето, селското стопанство, пристанищата - силузи, бункери, понтони, обръщателни станции и др.;
Различни видове транспортни системи, като стационарно повдигнати ролкови пътища;
Валове до 5000мм, ?800мм;                                                         
Гумено-транспортни ленти с производителност от 100 до 300 t/h, широчина на платното от 800 до 1200 мм, с ролки ф 133 mm и ъгъл на наклона на ролките 30°;
Двуверижни реверсивни руднични транспортьори с производителност 80 t/h, дължина 50 – 80 m, скорост на веригата 0.6 – 0.7 m/s, допустим ъгъл на наклона на работа 25°. Възможност за бързо и лесно изместване на ново работно място;
Ролкови пътища и всички видове и размери втулко-ролкови предавателни вериги по европейски и американски стандарт - едноредови и многоредови, вериги за селскостопански машини със специални и без специални пластини, пластинкови вериги за електро и мотокари, както и вериги, използвани  в различните отрасли на промишлеността;
Мелници, сита, трошачки, захранващи бункери и бункер трошачки за минната, преработвателната и циментовата промишленост;
В Централна Ремонтна База се изработва и оборудване, метални възли и детайли за механизацията, използвана в  енергетиката, въгледобива и металургията, като:
съединители    
редуктори
зъбни колела до ф800, модул 8     
рейки
втулки - стоманени, бронзови, полиамидни
транспортни ролки L 132-2200mm, ф63-ф194mm
хаспели и лебедки
свърдели     
метални траверси     
щанги и коронки за сонди     
лопатки и съединителни звена за верижни транспортьори