Производствената дейност на ЦРБ се осъществява в 7 основни производствени корпуса:
Механо-монтажен цех  с обща покрита площ 3665 кв.м.;
Електро-ремонтен цех с обща покрита площ 4125 кв. м.;
Леярна с обща покрита площ 675 кв. м.;
Ковашко-пресов цех с обща покрита площ 1865 кв. м.;
Цех за химически покрития;
Изпитателна станция;
Мебелно производство с обща покрита площ 4924 кв. м.

В изпълнение на инвестиционната програма на Дружеството през 2007 г. в предприятието е извършен цялостен ремонт. Всички производствени халета са с подменена дограма и обновени покривни конструкции.
След направената цялостна топлоизолация на производствените помещения, те не само отговарят на изисквания за енерго и топло-спестяване, но са по-светли, по-уютни и предлагат по-добри условия за труд. 
ЦРБ разполага и с нова офис-сграда с обща разгърната площ 300 кв.м.