Ремонт на електрически машини:
двигатели и генератори за постоянен  и променлив ток с мощност до 250KW,380-6000 V;
Ремонт на трансформатори
Ремонт на минно оборудване за открит добив:
еднокофови багери "ЕКГ" “СЭ-3” , “Шкода” ;
сонди “СВБ – 2М” и “ БУ-20/2” и др.;
ранжирни инсталации и машини за безконечно въже;
помпи;
Ремонт на минно оборудване за подземен добив:
миннодобивни комплекси и комбайни;
шахтни подемни машини;
подемни клетки и скрипове;
хаспели и лебедки;
вентилатори и помпи;
руднични електролокомотиви и др.;
Ремонт на трошачно – сортировъчно оборудване:
трошачки челюстни;
трошачки конусни;
трошачки роторни и чукови;
сита - вибрационни и валкови;
Ремонт на обогатително оборудване