Като част от амбициозната инвестиционна програма на Дружеството за 2007 г. е модернизиран технологичният парк чрез закупуването на ново и по-високопроизводително оборудване, като лентоотрезни и газоотрезни машини;  машини за плазмено рязане и нови заваръчни апарати с по-високо качество и по-голяма бързина на заваръчните работи.
Новото оборудване, както и уникалните машини като КАРУСЕЛ, БОРВЕРГ, ФРЕЗХОБЕЛ, затварят цикъла на производство и позволяват качественото извършване на следните основни дейности:
Разкрояване с висока точност на листов /до 300mm / и прътов /до 400mm/ материал;
Изработване на детайли чрез коване, пресоване и щанцоване с необходимо усилие 250t; 
Ръчно и автоматично заваряване в т.ч. и в защитна среда;
Фрезоване на детайли и конструкции с дължина до 4 000 mm, широчина 1 000 mm. и височина 700mm;
Струговане на детайли с дължина 5 000 mm и диаметър 1 000 mm;
Каруселна обработка на детайли с размери: диаметър до 1 600 mm и височина 1 000 mm, диаметър до 2 200 mm и височина до 500 mm;
Обработки с висока точност на хоризонтално разтръгваща машина с размери 2000-5000 мм;
Зъбофрезоване;
Термообработка с ТВЧ;
Демонтаж и монтаж на голямогабаритни машини и възли;
Огъване на листов матириал с дебелина до 16 mm, максимална ширина на огънатия лист 2000mm  и минимален радиус на огъване 240mm;
Пясъкоструене на средноголеми корпуси и детайли;
Изработване на всякакви бобини и секции за ремонт на електродвигатели, генератори и трансформатори;
Сушене, лакиране и изпичане на електродвигатели;
Всички дейности в ЦРБ се извършват по разработени и внедрени по изискванията на
съвременните наши и международни стандарти технологии и се наблюдават и контролират от висококвалифицирани конструктори и технолози.