Централна Ремонтна База  има над 700 кв.м закрити и над 2300 кв. м. открити складови площи за съхранение и търговия с метали / в т.ч. и скрап/ , като предлага възможности за оразмеряване и оформяне на изделията от метал по желание на клиента.

Транспортното звено на Централна Ремонтна база – Перник ЕООД елицензиран превозвач на товари в страните от ЕС. Поддържането на модерен транспортен парк и близостта до основни международни пътни и жп връзки, дава възможност на Дружеството да доставя в срок поръчките и да извършва качествени транспортни услуги, вкл. и транспортирането на извънгабаритни товари.